Plany ogrodu tarasowego

Lenné przyjechał do Kamieńca Ząbkowickiego w lipcu 1858 r., by na miejscu sporządzić plany ogrodu tarasowego. We wrześniu tego samego roku przedstawił księżniczce Mariannie kosztorys budowy górnego tarasu. Przed 1860 r. został wykonany projekt odcinka południowo-zachodniego tarasów, obejmujący teren między elewacją pałacową a drogą dojazdową.

“Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Skip to content