Pałac z widokiem

Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) po otrzymaniu zamówienia na projekt pałacu, po raz pierwszy odwiedził Kamieniec Ząbkowicki w kwietniu 1838 r. Zachwycony krajobrazem przedgórza, przyznał rację księciu Hermannowi von Pückler-Muskau, że pałac w krajobrazie powinien być ukształtowany zarówno w kontekście widoku na, jak i z pałacu. Narysował wówczas nowy, drugi projekt pałacu w stylu neogotyckim (pierwsza wersja, neorenesansowa, nie uwzględniała ukształtowania terenu).

“Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Skip to content