Wielkie nazwiska

Z rezydencją w Kamieńcu Ząbkowickim związani są ludzie tacy, jak Joseph Peter Lenne, architekt krajobrazu oraz Karl Friedrich Schinkel, ceniony architekt XIX-wiecznych Niemiec.
Złożona struktura techniczna i budowlana, z pionierskimi rozwiązaniami w zakresie budowlano-inżynierskim i hydrotechnicznym jest walorem dydaktycznym oraz naukowym.

“Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Skip to content