Dzięki realizowanemu kolejnemu projektowi Pałac i jego otoczenie zyskają nowe funkcje

Dzięki realizowanemu kolejnemu projektowi Pałac i jego otoczenie zyskają nowe funkcje kulturowe i edukacyjne stanowiące atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w życiu kulturalnym. Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego przyczyni się do zachowania i odnowy walorów krajobrazu kulturowego Kamieńca Ząbkowickiego.

“Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Skip to content