Search
Close this search box.

Fundusze norweskie

Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim bierze udział w realizacji projektu pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Lider projektu z Polski: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – gmina zajmuje się […]

Skip to content